ArchivesSite MapSubmitOur GangHot Sites
1983-2015
tearing the rag off the bush again
Oana Sanziana Marian in English and Romanian PDF E-mail
Circus Song

The first words I said that day
were, "Danny, I don't want to die
a virgin anymore," to which he said,
without so much as turning over,
"Time enough, Lassie, time enough,"
and I had to wonder what I was
still doing there, wearing boys' underpants,
and waiting to be introduced.

Outside there were sounds I knew
from growing up in circus tents:
the organ-grinder playing "The Blue Danube,"
Janek's ice cream truck, the springs
of trampolines, the cannon shot,
but what about the sounds I couldn't
know to listen for?

And there was Danny,
curled up in the sheets like Saint Sebastian,
bleached and soft and wounded
by an archer who was long gone.

I made love; he slept.
I can't say I was unhappy
with our curious arrangement.

I was happy as a child
who'd never seen the ocean.
 Cîntec de circ


Primul lucru pe care i l-am spus
dimineaţă a fost «Danny, nu mai vreau să mor
virgină», la care mi-a răspuns,
fără ca măcar să mă privească-n faţă,
«Avem timp, Lassie, avem timp»,
şi-a trebuit să mă întreb, în schimb,
ce caut eu aici,
întinsă pe spate, purtînd lenjerii băieţeşti,
aşteptînd să debutez în societate.

De-afară se-auzeau sunete pe care le ştiam
din copilăria mea petrecută prin corturi de circ:
«Dunărea albastră» cîntată la flaşnetă,
clopoţelul maşinii de-ngheţată a lui Janek,
arcurile trambulinelor,
tunul,
dar cum rămîne
cu ce nu ştiam să ascult?

Şi Danny înfăşurat, ca Sfîntul Sebastian,
în cearşafuri,
curat şi pufos şi rănit
de-un arcaş de mult plecat.

Eu am făcut dragoste; el a dormit.
N-aş zice că eram nefericită
cu aranjamentul nostru ciudat.

Eram fericită ca un copil
care n-a văzut niciodată oceanul.
 

Drawings by Danica Novgorodoff


Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

See her website: www.danicanovgorodoff.com

 
< Prev   Next >